Tussen haakjes staat het aantal mensen dat op dit moment op de boerderij zorg ontvangt.

 

• mensen met een verstandelijke beperking

 (1, met een autistische stoornis)

 

• mensen met een lichamelijke    beperking•mensen met psychische of  psychiatrische problemen (10)

 

• mensen met een autistische    stoornis•ouderen•mensen uit de verslavingszorg

 

• mensen met een grote afstand tot de    arbeidsmarkt•mensen met een burn-out

 

• Maximum aantal deelnemers per dag = 10  Van de deelnemers wordt verwacht dat ze  mee willen doen aan de activiteiten die er  zijn.

Wie kunnen er op de zorgboerderij terecht?

 

Tel: 06-50942686   |  info@astresia.nl